Raadsbijdrage: uitgebreid accommodatie plan

Voorzitter,

Dit is een update van een uitgebreid accommodatie plan wat ik in mijn bijdrage van 2016 als ‘niet af’ bestempelde. Toen, in 2016, heb ik er twee belangrijke voorstellen ingediend die ik wilde verbeteren.

Ik heb in 2016 een amendement gemaakt om de Gemini niet naast de Rotterdamseweg te bouwen, maar ook alternatieve locaties te onderzoeken en toen ik motie ingediend om de basisschool de Nood ook mee te nemen bij de hele nieuwbouw in Oost. Dus Wingerd en Noord bekijken.

Goed ik zal mezelf niet als visionair willen bestempelen, maar fijn dat deze fouten in het originele plan nu wel hersteld worden.

Basisschool de Noord was in 2016 verbolgen dat er niets met hun school gedaan ging worden, maar nu zijn zij tevreden dat hiervoor nieuwbouw geplant staat. De andere school uit Oost, de Wingerd, was 3 jaar geleden juist enthousiast dat er in 2019 gestart zou worden met een nieuwe school, maar ziet zich nu geconfronteerd met uitstel. Wat is er gebeurd? Dit gedraai is toch niet uit te leggen. GroenLinks is er voorstander van dat beide scholen gelijk behandeld gaan worden.

Wederom gaan wij veel geld aan sportaccommodaties uittrekken. Wij zijn benieuwd hoe dit zich verhoud t.o.v. vergelijkbare gemeentes.

Er staan in deze herziening positieve verbeterpunten t.o.v. het originele plan. De Noord en de gemini stipte ik al eerder aan. Voor de Gooth en de Loods zouden wij willen bepleiten om zo vroeg mogelijk met deze jongeren in gesprek te gaan. GroenLinks wil daarbij t college vragen nadrukkelijk rekening te houden met twee zaken.
De Gooth is een bijna 45 jaar oude vereniging die volledig draait op jonge vrijwilligers. Heel anders dan de professionele organisatie die achter de Loods staat. Beide zijn enorm belangrijk en doen goed werk, maar vergen een Eigen benadering en ondersteuning vanuit de gemeente. Daarnaast wijs ik nogmaals op een eerder aangenomen amendement aangenomen om een gelijkwaardige accommodatie te bouwen wanneer zijn de Gooth en de Loods gedwongen worden te verhuizen.

Ik ben serieus benieuwd naar de opstelling van diverse partijen in deze raad. ChristenUnie, CDA, EVR, SGP hebben mijn voorstellen om ook de Noord te betrekken in de gebiedsvisie Oost en mijn plan om op zoek te gaan naar een andere locatie voor de Gemini toen naar de prullenbak verwezen. …. Ik ben benieuwd wat ze er nu van vinden, maar ik ken deze partijen om hun vaste koers. Na ja, de meeste van deze partijen Dus wens ik de wethouder vanaf deze plek veel succes om deze kritische raad te overtuigen de komende 1,5 uur.

Bjorn Ros